Turto draudimas


Kas yra apdraudžiama Turto draudimu?

Pastatai

 • Gyvenamasis namas
 • Butas
 • Vasarnamis
 • Sodo namelis
 • Ūkinis pastatas
 • Pagalbinės paskirties pastatas
 • Negyvenamasis pastatas
 • Kiemo statiniai
 • Tvora
 • Investicijos į pastatų būklės pagerinimą

Namų turtas

 • Daiktai, skirti namų apstatymui, buitiniam naudojimui bei vartojimui
 • Dviračiai, elektriniai paspirtukai
 • Su savimi, už draudimo vietos ribų, pasiimti daiktai
 • Svečių daiktai
 • Darbdavio patikėtas turtas
 • Automobilio bagažinėje paliktas turtas
 • Dokumentai
 • Mobilieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai, išmaniosios apyrankės, laikrodžiai bei kiti išmanieji įrenginiai

Turto valdytojo civilinė atsakomybė

Draudimo apsauga taikoma įvykiams, atsitikusiems dėl Jūsų veiksmų ar valdomo turto eksploatavimo, pavyzdžiui, namuose kilusio gaisro ar kaimynų užliejimo ir pan. Šiuo atveju bus atlyginami Jūsų padaryti nuostoliai nukentėjusiems asmenims. 

Apdraudžiama ir Jūsų atsakomybės dalis dėl bendrosios dalinės nuosavybės objektų sukeltų nuostolių (pavyzdžiui, trūkęs bendro naudojimo vamzdis apliejo gretimus butus), tačiau ši apsauga ribojama vienu įvykiu per draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį.

Turto valdytojo civilinė atsakomybė gali būti draudžiama su turto draudimo pagal Gyventojų turto draudimo taisykles arba atskirai pagal Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisykles.

Asmens civilinė atsakomybė

Asmens civilinės atsakomybės draudimo atveju, atlyginami nuostoliai nukentėjusiųjų asmenų turtui, sveikatai ar gyvybei, kurie kilo dėl Jūsų atliktų įprastų, kasdienių ar fizinių veiksmų, pavyzdžiui, žaidžiant kieme, išdaužiate kaimyno langą arba važiuojant dviračiu, sužalojate kitą asmenį. 

Draudimo apsauga taip pat taikoma poilsio tikslais išsinuomotam nekilnojamajam turtui, iš juridinio asmens išsinuomotam kilnojamajam turtui, atlyginami nuostoliai, susiję su Jums priklausančių naminių gyvūnų veiksmais, Jums mėgėjiškai sportuojant, dalyvaujant žaidime, varžybose ar čempionate bei valdant nemotorinę sausumos transporto priemonę, kitais įprastais kasdieniais veiksmais, kurie nepatenka į nedraudžiamųjų įvykių sąrašą.

Draudimo apsauga galioja Europos sąjungos šalyse.

Asmens civilinė atsakomybė gali būti draudžiama su turto draudimo pagal Gyventojų turto draudimo taisykles arba atskirai pagal Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisykles. 

Būsto draudimas ir papildomai suteikiamos apsaugos:

Pastatai ir priestatai
Stacionariai ant pastato sumontuota įranga ar įrenginiai, saulės kolektoriai, kurie skirti ūkiniams tikslams, inžineriniai tinklai, žaliuzės, markizės, terasos, lodžijos bei balkonai, kurie yra sujungti su apdraustu pastatu.
Kiemas
Kiemo pastatai, negyvenamosios paskirties statiniai ar patalpos iki 20 kv. m. bendrojo ploto (kurių statybai nereikalingi projektai, leidimai bei neįregistruoti turto registre), aplinkos įrangos elementai, pavyzdžiui, pavėsinė, stoginė, lauko apšvietimo įrenginiai, lauko baseinas, vaikų žaidimo įrenginiai, voljeras ir pan.
Tvora
Apdrausto pastato sklypą juosianti tvora, tvoros vartai ir vartų atidarymo mechanizmai.
Investicijos
Atliktos investicijos į pastatų būklės pagerinimą.
Papildomos išlaidos po įvykio
Padidėjusios išlaidos už komunalines paslaugas, liekanų pašalinimo išlaidos bei būsto nuomos išlaidos, negalint naudotis apdraustu turtu.
Skysčio prasiskverbimas
Skysčio prasiskverbimas iš lauko per išorines pastato konstrukcijas dėl lietaus, tirpstančio sniego ar inžinerinių sistemų avarijos.
Saulės elektrinės
Apdraudžiama savo reikmėms naudojama ir draudimo vietoje esanti saulės elektrinė ir jos įrenginiai (saulės elektrinė) ne didesnės galios kaip 15 kW – nuo ugnies, gamtinių jėgų, vandens (skysčio), vandalizmo, transporto priemonių atsitrenkimo rizikų. Nuostolius atlyginsime saulės elektrinei iki 15 000 EUR per draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį.
Šildymo sistemos
Šildymo sistemos ir jos įrenginių gedimai.

Papildomos apsaugos namų turto draudimo atveju:

Kiemas
Atlyginsime nuostolius, kai iš tvora visiškai aptvertos teritorijos buvo pavogtas namų turtas, kuris pagal paskirtį yra naudojamas lauke ir gali būti laikomas lauko sąlygomis (aplinkos tvarkymo įranga, lauko įrenginiai, vejos robotai, lauko kepsninės ir baldai), arba pastato išorės elementai.
Dviračiai, paspirtukai, vežimėliai
Dviratis, paspirtukas, riedis, vaiko vežimėlis, neįgaliojo vežimėlis apdraustas nuo vagystės su įsilaužimu ir plėšimo atvejų.
Turtas už draudimo vietos ribų
Už draudimo vietos ribų su savimi pasiimtas turtas ar turtas, paliktas automobilio bagažinėje, apdraudžiamas nuo vagystės su įsilaužimu, plėšimo, ugnies ir gamtinių jėgų rizikų.
Kitų asmenų turtas
Pasirinkus namų turto draudimą, apdraudžiami svečių daiktai ar darbdavio perduotas naudoti turtas.
Įrenginių gedimai
Įrenginiai (buitinė technika, vaizdo, garso aparatūra, sodo, daržo technika) apdraudžiami nuo vidinių gedimų.
Statybinės medžiagos ir jų gaminiai
Atlyginsime nuostolius už nepanaudotų statybinių medžiagų (pavyzdžiui, plytų, vamzdžių, dažų, parketo, laidų), nesumontuotų įrenginių (pavyzdžiui, santechnikos, oro kondicionierių, šildymo sistemos įrenginių) sugadinimą, sunaikinimą ir netekimą dėl ugnies, gamtinių jėgų, vagystės, vandens (skysčio).
Augalai ir gyvūnai
Apdraudžiame augalus pastato viduje ir esančius sklypo teritorijoje nuo ugnies rizikos. Taip pat atlyginsime nuostolius už naminių gyvūnų žuvimą dėl ugnies.
Turto eksplotacijos laikas
Apskaičiuojant nuostolius, turto eksploatacijos laikas skaičiuojamas nuo naujo įrenginio įsigijimo momento. Jei datos nustatyti neįmanoma, pavyzdžiui, nėra įsigijimo dokumentų, atsižvelgiama į atitinkamo modelio išleidimo datą.
T

„Pagalba namuose“

Paslaugą „Pagalba namuose“  galite pasirinkti draudžiantis Pastatus ir / ar Namų turtą.

U
Lietuvoje Užsienyje
Apdrausto turto pervežimas
Apdrausto turto perkraustymas į laikinąją gyvenamąją vietą po įvykio, kuomet apdraustu būstu nėra galimybės naudotis.
Apgyvendinimas
Laikinosios gyvenamosios vietos paieška ir/ar apgyvendinimas po įvykio, kuomet apdraustu būstu nėra galimybės naudotis.
Elektros vidaus tinklų remontas
Saugiklių, elektros lizdų, jungiklių pakeitimas. Elektros laidų remontas ir prijungiamos prie elektros skaitliuko.
Ertmių sandarinimas
Laikinas pažeistų konstrukcijų užtaisymas drožlių plokštėmis, plėvele ar kitomis medžiagomis.
Išorinių durų spynos remontas

Durų spynos remontas, pakeitimas, avarinis atidarymas.
Fizinės apsaugos paslaugos.

Išorinio stiklo dūžis

Laikinas lango uždengimas, stiklo ir/ar stiklo paketo pakeitimo darbai, šukių išvalymas.
Fizinės apsaugos paslaugos.

Kanalizacijos vidaus tinklų remontas

Užsikimšusios kanalizacijos sistemos pravalymas bei avarijos pašalinimas.
Draudimo vietos sutvarkymas, išvalymas.

Kondicionavimo sistemos remontas
Kondicionavimo sistemos gedimo pašalinimas, remontas.
Medžio užvirtimas

Medžio supjaustymas, pašalinimas nuo pastato.

Draudimo vietos sutvarkymas (medžio nuolaužų išvežimas).

Laikinas pažeistų konstrukcijų (stogo dangos pažeidimai, išdužę langai) užtaisymas drožlių plokštėmis, plėvele ar kitomis medžiagomis.

Priešgaisrinės ir turto apsaugos signalizacijų remontas
Priešgaisrinių ir turto apsaugos signalizacijų sistemų remontas.
Kiemo vartų remontas
Atlyginsime nuostolius už kiemo vartų sistemos gedimo pašalinimą, remontą.
Šildymo sistemos remontas

Šildymo sistemos avarijos pašalinimas, remontas, pirminiai šildymo katilo remonto darbai.
Alternatyvių šildymo šaltinių pristatymas-paėmimas kol bus suremontuotas/pakeistas šildymo šaltinis.

Vandentiekio vidaus tinklų remontas
Draudimo vietos sutvarkymas, išvalymas.
Skalbimo mašinos, džiovyklės, indaplovės prijungimas

Prijungimas į kanalizaciją ir vandentiekio tinklus.

Po skalbimo mašinos, džiovyklės, indaplovės prijungimo paslaugų suteikimo, panaudotos buitinės technikos išvežimas.

Draudžiamo pastato elektros skydelio patikra
Prevencinė elektros skydelio įrengimo ir veikimo patikra siekiant užtikrinti saugų patalpų eksploatavimą.
Paslaugos „Pagalba namuose“ sąlygos
 • Paslauga „Pagalba namuose“ teikiama 24 valandas per parą
 • Draudžiamuoju įvykiu „Pagalba namuose“ draudimo atveju laikomos protingos ir ekonomiškai pagrįstos išlaidos, siekiant užkirsti kelią nuostoliams ir/ar juos sumažinti
 • Paslaugai „Pagalba namuose“ besąlyginė išskaita nėra taikoma
 • Per vienerius metus (arba draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį, jei šis yra trumpesnis) bendra „Pagalba namuose“ suma negali viršyti 500 EUR suteikiamoms paslaugoms, 50 EUR – medžiagoms. Įvykių skaičius nėra ribojamas
 • Paslauga „Pagalba namuose“" teikiama Lietuvos Respublikos teritorijoje, draudimo liudijime nurodytu adresu, kuriuo nurodoma draudimo vieta

Turite papildomų
klausimų?
Susisiekime

Dažniausiai užduodami klausimai

R
Kas gali apdrausti gyventojų turtą?

Turto savininkas.

Kas nurodomas sutartyje, kai yra keli turto savininkai?

Vienas iš nuosavybės bendrininkų, o kitus visus savininkus reikia nurodyti kaip naudos gavėjus.

Ką galima apdrausti gyventojų turto draudimu?

Draudžiami pastatai ir namų turtas, esantis juose. Atlyginami nuostoliai dėl pastatų ir namų turto sugadinimo ir sunaikinimo. Taip pat galite papildomai pasirinkti turto valdytojo civilinės atsakomybės draudimą, asmens civilinės atsakomybės draudimą, paslaugą „Pagalba namuose“, telefonų ir išmaniųjų įrenginių draudimą, namų technikos ir įrenginių draudimą nuo gedimų.

Ką apima turto valdytojo civilinės atsakomybės draudimas?

Turto valdytojo civilinės atsakomybės draudimas taikomas įvykiams, nutikusiems dėl turto savininko veiksmų ar valdomo turto eksploatavimo.

Nuo kokių įvykių apdraudžiamas turtas?

Pastatai ir namų turtas draudžiamas nuo šių pagrindinių rizikų: ugnies, vandens, gamtinių jėgų, vagystės, trečiųjų asmenų tyčinės veikos, transporto priemonės atsitrenkimo, sudužimo ir skilimo, kitų staigiai ir netikėtai įvykusių įvykių.

Kokia verte apdraudžiami pastatai?

Priklausomai nuo pastato statybos, rekonstrukcijos metų, pastatai yra draudžiami atkuriamąja arba likutine verte.

Kaip nustatoma turto vertė pastatams ir namų turto vertė?

Turto vertė nustatoma atsižvelgus į objekto tipą, konstrukciją, statybos metus.

Bute veikia kirpykla, grožio salonas, odontologijos kabinetas, parduotuvė ar kitas paslaugas teikianti įmonė.
Ar galima tokias patalpas apdrausti pagal gyventojų turto draudimo taisykles?

Patalpas, kuriose vykdoma komercinė veikla, rekomenduojame apdrausti įmonių turto draudimu. Daugiau informacijos apie įmonių turto draudimą galite rasti čia.

Ar apdraudžiami medinės konstrukcijos pastatai?

Taip, apdraudžiami.

Ar apdraudžiami mediniuose pastatuose esantys butai?

Taip, apdraudžiami, tačiau prieš tai įvertinus šiuos objektus individualiai.

Ar apdraudžiami mediniai pagalbiniai pastatai?

Taip, apdraudžiami, jei draudžiamas pagrindinis gyvenamasis būstas.

Kokia verte apdraudžiamas namuose esantis turtas?

Namų turtas yra apdraudžiamas atkuriamąja verte.

Ar apdraudžiamas namų turtas, esantis pagalbiniuose pastatuose?

Pagalbiniuose pastatuose esantis namų turtas apdraudžiamas tokiu atveju, jeigu kartu draudžiamas namų turtas ir pagrindiniame gyvenamajame pastate.

Ar apdraudžiamas namų turtas, esantis sodo nameliuose, negyvenamuosiuose pastatuose?

Gali būti apdraudžiamas, prieš tai individualiai susiderinus rizikos veiksnius.

Kokių dokumentų reikia norint apdrausti pastatus?

Jeigu klientas sutinka, galime sudaryti sutartį, pasinaudoję registro duomenimis. Jeigu klientas nesutinka, jis turi pateikti informaciją apie draudimo objektą (adresas, unikalus numeris, plotas, konstrukcija, statybos metai ir pan.).

Kokių dokumentų reikia apdraudžiant namų turtą?

Jeigu klientas sutinka, galime sudaryti sutartį pasinaudoję registro duomenimis. Jeigu klientas nesutinka, jis turi pateikti informaciją apie draudimo objektą (adresas, unikalus numeris, plotas, konstrukcija, statybos metai ir pan.).

Kur galioja gyventojų turto draudimo sutartis?

Gyventojų turto draudimo apsauga galioja draudimo sutartyje nurodytu adresu ir namų turtui esant laikinai už draudimo vietos ribų.

Kokio dydžio turto valdytojo civilinės atsakomybės draudimo sumą galima pasirinkti?

Draudimo suma gali būti nuo 3 tūkst. iki 50 tūkst. eurų.

Pamečiau gyventojų turto draudimo sutartį. Kaip man elgtis? Kur reikėtų kreiptis?

Jeigu pametėte gyventojų turto draudimo sutartį, rekomenduojame informuoti mus trumpuoju numeriu 19111 arba kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių. „Compensa Vienna Insurance Group“ klientų aptarnavimo skyrių sąrašą galite rasti čia

Kokiam laikotarpiui galiu sudaryti gyventojų turto draudimo sutartį?

Gyventojų turto draudimo sutartis sudaroma vienų metų laikotarpiui. Jei būstas įkeistas, draudimo sutartį galima sudaryti turo įkeitimo laikotarpiui. Tačiau visais atvejais rekomenduojame sudaryti tik metinę draudimo sutartį.

Ar galima draudimo įmoką už gyventojų turto draudimą sumokėti per kelis kartus?

Taip, įmoką galite mokėti dalimis.

Kada įsigalioja gyventojų turto draudimo sutartis?

Gyventojų turto draudimo sutartis įsigalioja sumokėjus draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį, bet ne anksčiau kaip nuo sutartyje nurodytos draudimo laikotarpio pradžios.

Ar galima atidėti gyventojų turto draudimo įmokos mokėjimą?

Apgailestaujame, bet šiuo metu tokios galimybės nėra.

Ką daryti, kai pasikeičia turto savininkas? Ar būtina pranešti draudimo kompanijai?
Ar reikia nutraukti galiojančią sutartį ir pasirašyti kitą naujo savininko vardu?

Pasikeitus būsto savininkui, privaloma per 3 darbo dienas pranešti apie tai draudikui.

Nuo ko priklauso gyventojų turto draudimo įmokos dydis?

Gyventojų turto draudimo įmokos dydis priklauso nuo pasirenkamos draudimo apimties, rizikos faktorių, draudimo objekto, objekto tipo, konstrukcijos, statybos metų ir kitų veiksnių.

Ar galiu dabar sudaryti gyventojų turto draudimo sutartį, kuri įsigalios vėliau nei po mėnesio?

Taip, galite.

Ar galima apdrausti gyventojų turtą, esantį užsienyje?

Pastatai ir namų turtas apdraudžiami tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Namų turtui, laikinai esančiam už draudimo vietos ribų, draudimo apsauga galioja ir esant užsienyje.

Ar galima apdrausti gyventojų turtą be išskaitos?

Rekomenduojame drausti turtą su išskaita, tačiau galima ir be jos.

Ar galima apdrausti nebaigtą statyti būstą?

Nebaigtos statybos pastatai apdraudžiami, tačiau ši rizika vertinama individualiai.

Ar pagal gyventojų turto draudimo taisykles galima apdrausti nešiojamąjį kompiuterį?
Jei galima, kokia apsauga ir kur galiotų?

Išmanieji įrenginiai draudžiami kartu su namų turtu. Daugiau informacijos apie išmaniųjų įrenginių draudimą galite rasti čia.

Ar draudimo apsauga galioja daiktams sandėliuke ar rūsyje?

Jeigu apdraudžiamas butas, draudimo apsauga galioja automatiškai priklausomai nuo to, koks draudimo objektas draudžiamas: pastatai ar namų turtas. Tokiu atveju draudimo apsauga galioja daiktams, esantiems sandėliuke ar rūsyje.

Ar turtui, kurį kelionės metu vežamės automobilyje, pavyzdžiui, lagaminui su asmeniniais daiktais, galioja draudimo apsauga?

Taip, draudimo apsauga galioja ir namų turtui dėl vagystės iš automobilio bagažinės, daiktadėžės.

Apdraudėme namų turtą, esantį bute, garaže. Ar draudimo apsauga galioja garaže saugomam dviračiui?

Taip, draudimo apsauga galioja garaže esančiam dviračiui.

Noriu nutraukti draudimo sutartį. Kokius dokumentus turiu pateikti ir kur turėčiau kreiptis?

Norėdami nutraukti draudimo sutartį, turėtumėte parašyti prašymą. Jį galite pateikti bet kuriame „Compensa Vienna Insurance Group“ klientų aptarnavimo skyriuje arba atsiųsti elektroniniu paštu info@compensa.lt.

Ką daryti atsitikus įvykiui?

 • Pirmiausia imkitės visų įmanomų priemonių galimai žalai sumažinti;
 • jeigu privaloma, nedelsdami informuokite apie įvykį atitinkamas kompetentingas įstaigas (policiją, priešgaisrinę tarnybą, avarinę tarnybą ir t. t.);
 • išsaugokite sugadintą turtą;
 • praneškite mums apie įvykį nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, trumpuoju numeriu 19111 arba užpildykite pranešimą internetu.

Kur kreiptis norint pranešti apie įvykį?

Norėdami pranešti apie įvykį, skambinkite trumpuoju numeriu 19111 arba užpildykite pranešimą internetu.

 

Kokiais atvejais bei kokias įstaigas būtina informuoti apie įvykį?

 • Gaisro atveju nedelsdami kvieskite priešgaisrinę tarnybą;
 • vagystės, įsilaužimo, apiplėšimo, vandalizmo ar neteisėtos trečiųjų asmenų veikos atveju nedelsdami kreipkitės į policiją;
 • jeigu Jus užliejo kaimynai arba Jūsų bute trūko vamzdis, nedelsdami kvieskite avarinę tarnybą bei praneškite apie įvykį namą administruojančiai įmonei ar bendrijos atsakingiems darbuotojams.

Per kiek laiko nuo įvykio galiu kreiptis į draudimo bendrovę?

Apie įvykį turėtumėte pranešti nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Kokius dokumentus reikia pateikti ekspertui, kuris atvyks apžiūrėti turtą?

Draudimo bendrovės atstovui, atvykusiam apžiūrėti turtą, turėtumėte pateikti:

 • užpildytą pranešimo formą;
 • nekilnojamojo turto nuosavybės (registrų centro) ir inventorinės bylos dokumentus;
 • namo / buto / statinio planą;
 • išmokos gavėjo banko sąskaitos rekvizitus;
 • pažymą apie įvykio priežastį (jeigu turite). 

Kur galiu nunešti savo telefoną, planšetę ar televizorių, kad juos suremontuotų ir pateiktų reikalingus dokumentus žalai administruoti?

Sugadintą telefoną, planšetę, kompiuterį, televizorių ar kitą buitinę techniką galite pristatyti į bet kurią autorizuotą remonto dirbtuvę, kur Jums bus sudarytas defektinis aktas, arba į mūsų partnerius: MTTC, ICT SERVISĄ, EMTOSERVIS, SMARTMASTER.

Kokius dokumentus turiu pateikti, kai sugadintas kilnojamasis turtas?

Sugadinto kilnojamojo turto atveju turėtumėte pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą pranešimo formą;
 • defektinį aktą (dėl jo galite kreiptis į aukščiau nurodytus partnerius);
 • įsigijimo dokumentus (jei turite);
 • sugadinimą įrodančias nuotraukas;
 • išmokos gavėjo banko sąskaitos rekvizitus.

Kokius dokumentus turiu pateikti, kai sugadintas nekilnojamasis turtas?

Sugadinto nekilnojamojo turto atveju gali būti atlikta turto apžiūra. Apžiūrą atliekančiam ekspertui turėtumėte pateikti:

 • užpildytą pranešimo formą;
 • nekilnojamojo turto nuosavybės (registrų centro) ir inventorinės bylos dokumentus;
 • namo / buto / statinio planą;
 • išmokos gavėjo banko sąskaitos rekvizitus;
 • pažymą apie įvykio priežastį (jeigu turite). 

Kokiu būdu galiu pateikti žalos administravimui reikalingus dokumentus?

Dokumentus galite pateikti 3 būdais:

 • el. paštu zalos@compensa.lt;
 • registruotu laišku „Compensa“ būstinės adresu Ukmergės g. 280, 06115 Vilnius;
 • atvykę į artimiausią žalų administravimo padalinį

Ar galiu pradėti tvarkyti apgadintą turtą, kol ekspertas dar neatvyko jo apžiūrėti?

Nepradėkite sugadinto ar sunaikinto turto remonto ar utilizavimo (įskaitant liekanų šalinimą) iki atvyks mūsų atstovas arba iki raštu informuosime, kad tai nėra būtina.

Sudariau draudimo sutartį internetu. Ar galiu ją nutraukti?

Taip. Elektroninio ryšio priemonėmis sudarytos draudimo sutartys gali būti nutrauktos per 14 dienų nuo jų sudarymo dienos, išskyrus kelionių ir bagažo ar panašias draudimo sutartis, kurių galiojimo terminas trumpesnis negu vienas mėnuo; bei sutartis, kurias kliento prašymu abi šalys yra visiškai įvykdžiusios nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui.

T
Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Pirkite
internetu
Išsiųskite užklausą -
susisieksime
Compensa
aptarnavimo padaliniai
Vienas numeris
visiems klausimams