Turto draudimas


Gauti pasiūlymą

Kas yra apdraudžiama Turto draudimu?

Būstas ir kitas nekilnojamasis turtas

 • Gyvenamasis namas
 • Butas
 • Vasarnamis
 • Sodo namelis
 • Ūkinis pastatas
 • Pagalbinės paskirties pastatas
 • Negyvenamasis pastatas
 • Kiemo statiniai
 • Tvora
 • Investicijos į nekilnojamojo turto būklės pagerinimą

Namų turtas ir kitas kilnojamasis turtas

 • Daiktai, skirti namų apstatymui, buitiniam naudojimui bei vartojimui
 • Dviračiai, elektriniai paspirtukai
 • Su savimi, už draudimo vietos ribų, pasiimti daiktai
 • Svečių daiktai
 • Darbdavio patikėtas turtas
 • Automobilio bagažinėje paliktas turtas
 • Dokumentai
 • Mobilieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai, išmaniosios apyrankės

Turto valdytojo civilinė atsakomybė

Draudimo apsauga taikoma įvykiams, atsitikusiems dėl Jūsų veiksmų ar valdomo turto eksploatavimo, pavyzdžiui, namuose kilusio gaisro ar kaimynų užliejimo ir pan. Šiuo atveju bus atlyginami Jūsų padaryti nuostoliai nukentėjusiems asmenims. 

Asmens civilinė atsakomybė

Asmens civilinės atsakomybės draudimo atveju, atlyginami nuostoliai nukentėjusiųjų asmenų turtui, sveikatai ar gyvybei, kurie kilo dėl Jūsų atliktų įprastų, kasdienių ar fizinių veiksmų, pavyzdžiui, žaidžiant kieme, išdaužiate kaimyno langą arba važiuojant dviračiu, sužalojate kitą asmenį. 

Draudimo apsauga taip pat taikoma poilsio tikslais išsinuomotam nekilnojamajam turtui, iš juridinio asmens išsinuomotam kilnojamajam turtui, atlyginami nuostoliai, susiję su Jums priklausančių naminių gyvūnų veiksmais, Jums mėgėjiškai sportuojant, dalyvaujant žaidime, varžybose ar čempionate bei valdant nemotorinę sausumos transporto priemonę.

Draudimo apsauga galioja Europos sąjungos šalyse.

Papildomos apsaugos būsto draudimo atveju:

Pastatai ir priestatai
Stacionariai ant pastato sumontuota įranga ar įrenginiai, saulės kolektoriai, kurie skirti ūkiniams tikslams, inžineriniai tinklai, žaliuzės, markizės, terasos, lodžijos bei balkonai, kurie yra sujungti su apdraustu pastatu
Kiemas
Kiemo statiniai, pagalbiniai pastatai (iki 20 kv. m. ir kurių statybai nereikalingi projektai bei leidimai), kiemo aikštelės, puošybos elementai, pavyzdžiui, kieme esančios skulptūros ar dekoracijos
Tvora
Apdrausto pastato sklypą juosianti tvora, tvoros vartai ir vartų atidarymo mechanizmai
Investicijos
Atliktos investicijos į nekilnojamojo turto būklės pagerinimą
Papildomos išlaidos po įvykio
Padidėjusios išlaidos už komunalines paslaugas, liekanų pašalinimo išlaidos bei nekilnojamojo turto nuomos išlaidos, negalint naudotis apdraustu turtu
Skysčio prasiskverbimas
Skysčio prasiskverbimas per išorines atitvarines pastato konstrukcijas dėl lietaus, tirpstančio sniego ar inžinerinių sistemų avarijos
Turto gelbėjimo išlaidos
Turto gelbėjimo išlaidos būtinos turtui gelbėti ar nuostoliams sumažinti
Šildymo sistemos
Šildymo sistemos įrenginių gedimai

Papildomos apsaugos namų turto draudimo atveju:

Kiemas
Lauko įrenginiai, baldai ir aplinkos tvarkymo įranga apdraudžiama nuo gamtinių jėgų, ugnies, vagystės ir vandens poveikio
Dviračiai, paspirtukai, vežimėliai
Dviračiai, elektriniai paspirtukai, vaiko ar neįgaliųjų vežimėliai apdraudžiami nuo vagystės ir plėšimo atvejų
Turtas už draudimo vietos ribų
Už draudimo vietos ribų su savimi laikinai pasiimtas turtas ar turtas, paliktas automobilio bagažinėje, apdraudžiamas nuo vagystės ir ugnies rizikos
Kitų asmenų turtas
Pasirinkus namų turto draudimą, apdraudžiami svečių daiktai ar darbdavio perduotas naudoti turtas
Įrenginių gedimai
Įrenginiai (buitinė technika, vaizdo, garso aparatūra, sodo, daržo technika) apdraudžiami nuo vidinių gedimų
Dokumentai
Apmokame dokumentų ir banko kortelių atstatymo išlaidas
Augalai ir gyvūnai
Nuo ugnies rizikos apdraudžiame draudimo vietoje esančius želdinius, medžius ir krūmus, o naminių gyvūnų padarytą žalą - nuo gaisro, sprogimo ar stiklo dūžio rizikų
Turto eksplotacijos laikas
Apskaičiuojant nuostolius, turto eksploatacijos laikas skaičiuojamas nuo naujo įrenginio įsigijimo momento. Jei datos nustatyti neįmanoma, pavyzdžiui, nėra įsigijimo dokumentų, atsižvelgiama į atitinkamo modelio išleidimo datą
T

Pagalba namuose

Paslauga "Pagalba namuose" taikoma kiekvienam apdraustam ir nuolat gyvenamam būstui
U
Lietuvoje Užsienyje
Apdrausto turto pervežimas
Apdrausto turto perkraustymas į laikinąją gyvenamąją vietą po įvykio, kuomet apdraustu būstu nėra galimybės naudotis
Apgyvendinimas
Laikinosios gyvenamosios vietos paieška ir/ar apgyvendinimas po įvykio, kuomet apdraustu būstu nėra galimybės naudotis
Elektros vidaus tinklų remontas
Saugiklių, elektros lizdų, jungiklių pakeitimas. Elektros laidų remontas ir prijungiamos prie elektros skaitliuko
Ertmių sandarinimas
Laikinas pažeistų konstrukcijų užtaisymas drožlių plokštėmis, plėvele ar kitomis medžiagomis
Išorinių durų spynos remontas

Durų spynos remontas, pakeitimas, avarinis atidarymas
Fizinės apsaugos paslaugos

Išorinio stiklo dūžis

Laikinas lango uždengimas, stiklo ir/ar stiklo paketo pakeitimo darbai, šukių išvalymas
Fizinės apsaugos paslaugos

Kanalizacijos vidaus tinklų remontas

Užsikimšusios kanalizacijos sistemos pravalymas bei avarijos pašalinimas
Draudimo vietos sutvarkymas, išvalymas

Kondicionavimo sistemos remontas
Kondicionavimo sistemos gedimo pašalinimas, remontas
Medžio užvirtimas

Medžio supjaustymas, pašalinimas nuo pastato

Draudimo vietos sutvarkymas (medžio nuolaužų išvežimas)

Laikinas pažeistų konstrukcijų (stogo dangos pažeidimai, išdužę langai) užtaisymas drožlių plokštėmis, plėvele ar kitomis medžiagomis

Priešgaisrinės ir turto apsaugos signalizacijų remontas
Priešgaisrinių ir turto apsaugos signalizacijų sistemų remontas
Šildymo sistemos remontas

Šildymo sistemos avarijos pašalinimas, remontas, pirminiai šildymo katilo remonto darbai
Alternatyvių šildymo šaltinių pristatymas-paėmimas kol bus suremontuotas/pakeistas šildymo šaltinis

Vandentiekio vidaus tinklų remontas
Draudimo vietos sutvarkymas, išvalymas
Skalbimo mašinos, džiovyklės, indaplovės prijungimas
Prijungimas į kanalizaciją ir vandentiekio tinklus
Draudžiamo pastato elektros skydelio patikra
Prevencinė elektros skydelio įrengimo ir veikimo patikra siekiant užtikrinti saugų patalpų eksploatavimą
Paslaugos „Pagalba namuose“ sąlygos
 • Paslauga „Pagalba namuose“ teikiama 24 valandas per parą
 • Draudžiamuoju įvykiu „Pagalba namuose“ draudimo atveju laikomos protingos ir ekonomiškai pagrįstos išlaidos, siekiant užkirsti kelią nuostoliams ir/ar juos sumažinti
 • Paslaugai „Pagalba namuose“ besąlyginė išskaita nėra taikoma
 • Per vienerius metus (arba draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį, jei šis yra trumpesnis) bendra „Pagalba namuose“ suma negali viršyti 500 EUR suteikiamoms paslaugoms, 50 EUR – medžiagoms. Įvykių skaičius nėra ribojamas
 • Paslauga "Pagalba namuose" teikiama Lietuvos Respublikos teritorijoje, draudimo liudijime nurodytu adresu, kuriuo nurodoma draudimo vieta

Turite papildomų
klausimų?
Susisiekime
Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris
visiems klausimams
Išsiųskite užklausą -
susisieksime
Compensa
aptarnavimo padaliniai