Atgal

Automobilio draudimas internetu -11% pigiau!


Kam skirtas
Privalomasis
vairuotojų civilinės
atsakomybės
draudimas

Kiekvienai Lietuvoje registruotai ar ruošiamai įregistruoti motorinei transporto priemonei, skirtai važiuoti žeme, taip pat mopedams, priekaboms ir puspriekabėms, išskyrus bėgines transporto priemones, yra reikalingas privalomasis automobilio draudimas. Šioms transporto priemonėms draudimas yra privalomas. Taip pat ir neregistruojamiems žemės ūkio, miško savaeigiams įrenginiams, krovos įrenginiams, prikabinamiems ratiniams įrenginiams

Kodėl naudinga draustis pas mus?


Pagalba kelyje
Kiekvienai (lengvajai ar krovininei iki 3,5 t bendrosios masės) transporto priemonei, kuri yra apdraudžiama vienerių metų laikotarpiui privalomuoju automobilio draudimu, siūlome pasirinkti nemokamą bazinės pagalbos kelyje paslaugą
Išplėstinė Pagalba kelyje
Papildomai susitarus, gali būti pasirenkama išplėstinė pagalbos kelyje paslauga. Šiuo atveju pagalba kelyje teikiama, kai neįmanoma tęsti suplanuotos kelionės dėl bet kokio transporto priemonės gedimo, dėl eismo įvykio ar bet kokio nenumatyto incidento - pasibaigusių degalų, pažeistos padangos ar užtrenktų durelių
Papildomos draudimo paslaugos
Palankiomis sąlygomis siūlome apdrausti automobilį Mini Kasko ar Mini Kasko plius draudimu ar apdrausti vairuotoją ir keleivius nuo nelaimingų atsitikimų eismo įvykio metu
Nuolaidos
Lojaliems bei drausmingiems vairuotojams, taikome papildomas nuolaidas

Kodėl naudinga draustis pas mus?

T

Pagalba kelyje Lietuvoje

Kiekvienai (lengvajai ar krovininei iki 3,5 t bendrosios masės) transporto priemonei, kuri yra apdraudžiama vienerių metų laikotarpiui, siūlome pasirinkti nemokamą bazinės pagalbos kelyje paslaugą
Paslauga suteikiama, tik po eismo įvykio, jei automobilio privalomasis draudimas yra galiojantis ir  transporto priemonės vairuotojas pripažįstamas eismo įvykio kaltininku ir negali tęsti suplanuotos kelionės
Jei pageidaujate, kad paslauga būtų teikiama ir transporto priemonės gedimo atveju, rekomenduojame pasirinkti išplėstinės pagalbos kelyje paslaugą

V
Lietuvoje Užsienyje
Konsultacija telefonu

Įvykus eismo įvykiui, suteiksime profesionalią konsultaciją trumpuoju telefono Nr. 19111 
Padėsime užpildyti eismo įvykio deklaraciją 

Transportavimas

Jeigu transporto priemonės gedimo įvykio vietoje pašalinti nepavyksta, ji transportuojama į remontą atliksiančias dirbtuves, saugojimo aikštelę arba kitą Kliento nurodytą vietą Lietuvoje

Išplėstinė pagalba kelyje Lietuvoje

Paslauga suteikiama už 9 EUR papildomą įmoką metų laikotarpiui ir galioja Lietuvos Respublikoje
Pagalba kelyje teikiama, kai neįmanoma tęsti suplanuotos kelionės dėl bet kokio transporto priemonės gedimo, dėl eismo įvykio ar bet kokio nenumatyto incidento - pasibaigusių degalų, pažeistos padangos ar užtrenktų durelių

Lietuvoje Užsienyje
Konsultacija telefonu

Įvykus eismo įvykiui ar sugedus transporto priemonei, suteiksime profesionalią konsultaciją trumpuoju telefono Nr. 19111 
Padėsime užpildyti eismo įvykio deklaraciją 

Transportavimas

Jeigu transporto priemonės gedimo įvykio vietoje pašalinti nepavyksta, ji transportuojama į remontą atliksiančias dirbtuves, saugojimo aikštelę arba kitą Kliento nurodytą vietą Lietuvoje

Variklio užvedimas

Nesant galimybės tęsti kelionės, techninės pagalbos darbuotojas atvyksta į įvykio vietą ir atlieka smulkius remonto darbus.
Jums tereikės apmokėti išlaidas už remonto metu panaudotas medžiagas

Degalų pristatymas

Nesant galimybės tęsti kelionės, techninės pagalbos darbuotojas  į Jūsų buvimo vietą pristato degalus.
Jums tereikės apmokėti išlaidas už pristatytus degalus

Rato pakeitimas

Nesant galimybės tęsti kelionės, techninės pagalbos darbuotojas atvyksta į įvykio vietą ir pakeičia Jūsų transporto priemonės pažeistą padangą (paslaugą suteiksime, jei turėsite atsarginį ratą)

Avarinis užsitrenkusių durelių atrakinimas

Nesant galimybės tęsti kelionės, techninės pagalbos darbuotojas avariniu būdu atrakins transporto priemonės dureles arba pristatys Jums atsarginius raktelius

Vairuotojo ir/ar keleivių parvežimo paslauga

Kai transporto priemone neįmanoma tęsti kelionės ir ji yra transportuojama bei numatoma, kad jos remontas truks ilgiau kaip 1 darbo dieną, organizuosime vairuotojo ir/ar keleivių nuvykimą iki planuotos vietos (iki 50 km atstumu)

Automobilio saugojimas
Jei po techninio gedimo, incidento ar autoįvykio objektyviai pripažįstama, kad yra būtinas automobilio saugojimas, yra organizuojamas jo perdavimas aptvertai ir saugomai automobilių stovėjimo aikštelei. Paslauga teikiama tik po automobilio transportavimo paslaugos laikotarpiui ne ilgesniam kaip 14 parų

Kasko Mini

Apdraustam lengvajam automobiliui patekus į eismo įvykį Lietuvoje, po kurio šis Automobilis tampa nevažiuojantis arba važiuojant keltų pavojų kitiems eismo dalyviams (toliau – Eismo įvykis), Draudikas kompensuoja šias su atitinkamu Eismo įvykiu tiesiogiai susijusias išlaidas:

Lietuvoje Užsienyje
Automobilio vienkartinis transportavimas iš eismo įvykio vietos
Automobilio vienkartinio transportavimo iš Eismo įvykio vietos išlaidas (bet ne daugiau kaip 150 EUR)
Vairuotojo ir keleivių viešojo transporto ar taksi išlaidos, patirtos išvykstant iš eismo įvykio vietos
Automobilio vairuotojo ir keleivių viešojo transporto ar taksi išlaidas, patirtas išvykti iš Eismo įvykio vietos (bet ne daugiau kaip 100 EUR)
Viešojo transporto išlaidos už 90 d. nuo eismo įvykio dienos
Automobilio vairuotojo ir keleivių viešojo transporto ar taksi išlaidas, patirtas išvykti iš Eismo įvykio vietos (bet ne daugiau kaip 100 EUR)
Automobilio saugojimas
Automobilio saugojimo išlaidas (bet ne daugiau kaip 50 EUR)
Dėl eismo įvykio patirtos automobilio remonto išlaidos
Dėl Eismo įvykio patirtas Automobilio remonto išlaidas (bet ne daugiau kaip 500 EUR)
Pakaitinio automobilio nuoma automobilio remonto laikotarpiu
Pakaitinio automobilio nuomos išlaidas Automobilio remonto laikotarpiu, jei Automobilis po eismo įvykio yra remontuojamas (be ne daugiau kaip 150 EUR)
Automobilio gelbėjimas eismo įvykio vietoje ar ištempimas nuvažiavus nuo kelio
Automobilio gelbėjimo eismo įvykio vietoje ar ištempimo nuvažiavus nuo kelio išlaidas (bet ne daugiau kaip 150 EUR)
Automobilio nepataisomas sugadinimas po eismo įvykio
Jei Automobilis po eismo įvykio yra nepataisomai sugadintas (t.y. kai remonto kaštai viršija 75% Automobilio rinkos vertės), Draudikas moka vienkartinę kompensaciją, ne didesnę kaip Automobilio rinkos vertės įvykio dieną ir sugadinto Automobilio vertės po eismo įvykio skirtumas, bet visais atvejais ne didesnę kaip 500 EUR. Šiuo atveju pakaitinio automobilio nuomos išlaidos ir automobilio gelbėjimo eismo vietoje ar ištempimo nuvažiavus nuo kelio išlaidos nėra atlyginamos
Automobilio nepataisomas sugadinimas po gaisro, jei gaisras kilo ne dėl eismo įvykio
Automobilio gaisro atveju, kai Automobilio remonto kaštai viršija 75% Automobilio rinkos vertės, ir jei gaisras kilo ne dėl eismo įvykio, Draudikas moka vienkartinę kompensaciją, ne didesnę kaip Automobilio rinkos vertės įvykio dieną ir sugadinto Automobilio vertės po gaisro skirtumas, bet visais atvejais ne didesnę kaip 500 EUR

Kasko Mini Plius

Apdraustam lengvajam automobiliui patekus į eismo įvykį Lietuvoje, po kurio šis Automobilis tampa nevažiuojantis arba važiuojant keltų pavojų kitiems eismo dalyviams (toliau – Eismo įvykis), Draudikas kompensuoja šias su atitinkamu Eismo įvykiu tiesiogiai susijusias išlaidas:

Lietuvoje Užsienyje
Automobilio vienkartinis transportavimas iš eismo įvykio vietos
Automobilio vienkartinio transportavimo iš Eismo įvykio vietos išlaidas (bet ne daugiau kaip 300 EUR)
Vairuotojo ir keleivių viešojo transporto ar taksi išlaidos, patirtos išvykstant iš eismo įvykio vietos
Automobilio vairuotojo ir keleivių viešojo transporto ar taksi išlaidas, patirtas išvykti iš Eismo įvykio vietos (bet ne daugiau kaip 100 EUR)
Viešojo transporto išlaidos už 90 d. nuo eismo įvykio dienos
Kai po Eismo įvykio Automobilis pripažintas sugadintu nepataisomai (t.y. kai remonto kaštai viršija 75% Automobilio rinkos vertės), Draudėjo patirtas protingas išlaidas viešajam transportui už 90 dienų nuo Eismo įvykio dienos (bet ne daugiau kaip 100 EUR)
Automobilio saugojimas
Automobilio saugojimo išlaidas (bet ne daugiau kaip 100 EUR)
Dėl eismo įvykio patirtos automobilio remonto išlaidos
Dėl Eismo įvykio patirtas Automobilio remonto išlaidas (bet ne daugiau kaip 1 500 EUR atskaičius išskaitą); Automobilio remonto atveju taikoma 150 EUR besąlyginė išskaita
Pakaitinio automobilio nuoma automobilio remonto laikotarpiu
Pakaitinio automobilio nuomos išlaidas Automobilio remonto laikotarpiu, jei Automobilis po eismo įvykio yra remontuojamas (be ne daugiau kaip 150 EUR)
Automobilio gelbėjimas eismo įvykio vietoje ar ištempimas nuvažiavus nuo kelio
Automobilio gelbėjimo Eismo įvykio vietoje ar ištempimo nuvažiavus nuo kelio išlaidas (bet ne daugiau kaip 150 EUR)
Automobilio nepataisomas sugadinimas po eismo įvykio
Jei Automobilis po eismo įvykio yra nepataisomai sugadintas (t.y. kai remonto kaštai viršija 75% Automobilio rinkos vertės), Draudikas moka vienkartinę kompensaciją, ne didesnę kaip Automobilio rinkos vertės įvykio dieną ir sugadinto Automobilio vertės po eismo įvykio skirtumas, bet visais atvejais ne didesnę kaip 1 000 EUR. Šiuo atveju pakaitinio automobilio nuomos išlaidos ir automobilio gelbėjimo eismo vietoje ar ištempimo nuvažiavus nuo kelio išlaidos nėra atlyginamos
Automobilio nepataisomas sugadinimas po gaisro, jei gaisras kilo ne dėl eismo įvykio
Automobilio gaisro atveju, kai Automobilio remonto kaštai viršija 75% Automobilio rinkos vertės, ir jei gaisras kilo ne dėl eismo įvykio, Draudikas moka vienkartinę kompensaciją, ne didesnę kaip Automobilio rinkos vertės įvykio dieną ir sugadinto Automobilio vertės po gaisro skirtumas, bet visais atvejais ne didesnę kaip 1 000 EUR
Transportavimas staiga ir netikėtai sugedus kelionės metu
Apdraustam Automobiliui staiga ir netikėtai sugedus kelionės metu (t. y. pradėjus kelionę ir dėl Automobilio gedimo nesant galimybės jos tęsti), kai dėl tokio gedimo Automobilis tampa nevažiuojantis arba važiuojant keltų pavojų kitiems eismo dalyviams, Draudikas kompensuoja Automobilio transportavimo išlaidas iki Draudėjo nurodytos vietos, bet ne daugiau kaip 50 EUR
Automobilio neužsivedimas dėl išsikrovusio akumuliatoriaus
Automobiliui neužsivedant dėl išsikrovusio akumuliatoriaus Draudikas kompensuoja išlaidas už automobilio užvedimą ir (arba) transportavimą iki autoserviso, bet ne daugiau kaip 50 EUR

Vairuotojo ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų eismo įvykio metu

Lietuvoje Užsienyje
Vairuotojo ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų eismo įvykio metu

Vairuotojas ir keleiviai bendrai yra draudžiami 7.500 EUR mirties ir 7.500 EUR neįgalumo atveju draudimo sumomis. Draudimo suma vienam apdraustam asmeniui apskaičiuojama bendrą draudimo sumą dalinant iš transporto priemonėje įrengtų sėdimų vietų skaičiaus. Draudimo išmoka mokama tik jei nelaimingas atsitikimas įvyko eismo įvykio, kuriame dalyvavo apdraustas automobilis, metu


Turite papildomų
klausimų?
Susisiekime
Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris
visiems klausimams
Išsiųskite užklausą -
susisieksime
Compensa
aptarnavimo padaliniai