Laidavimo draudimas


Kam skirtas
Laidavimo
draudimas?

Laidavimo draudimas yra išskirtinė draudimo bendrovės paslauga, kuri užtikrina kliento sutartinių įsipareigojimų įvykdymą.
Draudikas pagal laidavimo draudimo sutartį atlygina Naudos gavėjui tiesioginius nuostolius dėl Draudėjo įsipareigojimų neįvykdymo arba netinkamo įvykdymu pagal Naudos gavėjo vykdomo Konkurso sąlygas arba Sutartį.

Kodėl naudinga draustis pas mus?


Individualumas
Suteiksime profesionalias laidavimo draudimo paslaugas, atsižvelgdami individualiai į Jūsų poreikius ir Naudos gavėjo nustatytas sąlygas.
Teisinė pagalba
Suteiksime profesionalią teisinę pagalbą bei konsultaciją draudimo sutarties sudarymo metu bei atsitikus įvykiui.
Kompleksinės paslaugos
Įvertinę Jūsų projekto apimtį, pasiūlysime kompleksinius draudimo paslaugų sprendimus.

Kodėl naudinga draustis pas mus?

Laidavimo draudimo variantai

Pasitarkite su mūsų ekspertais ir mes padėsime pasirinkti teisingai.


Pasiūlymo laidavimo draudimas

Draudžiamieji įvykiai:

  • Draudėjo pasiūlymo atsiėmimas konkurso sąlygose nurodytu jo galiojimo laikotarpiu;
  • Draudėjo vengimas arba atsisakymas pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas ir instrukcijas konkurso dalyviams, kai Naudos gavėjas priima Draudėjo pasiūlymą konkurso sąlygose nurodytu jo galiojimo laikotarpiu;
  • Draudėjo vengimas arba atsisakymas pateikti atlikimo laidavimo raštą arba banko garantiją pagal konkurso sąlygas, kai Naudos gavėjas priima Draudėjo pasiūlymą konkurso sąlygose nurodytu jo galiojimo laikotarpiu;
  • Draudėjo nesutikimas su pasiūlymo kainos korektūra pagal konkurso sąlygas, kai Naudos gavėjas priima Draudėjo pasiūlymą konkurso sąlygose nurodytu jo galiojimo laikotarpiu.
Atlikimo laidavimo draudimas

Draudžiamieji įvykiai:

  • Draudėjo atliktų darbų ar suteiktų paslaugų, pristatytų prekių neatitikimas Sutartyje nurodytų reikalavimų;
  • Draudėjo sutartyje nustatytų ir draudimo sutartimi užtikrintų prievolių atlikimo terminų pažeidimas, išskyrus atvejus, kai šie terminai buvo pažeisti ne dėl Draudėjo kaltės;
  • Neteisėtas atsisakymas toliau vykdyti sutartines prievoles, užtikrintas draudimo sutartimi.
Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimas

Draudžiamieji įvykiai:

  • Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu laikomas sutarties pagrindu Draudėjui išmokėto ir negrąžinto Naudos gavėjui avansinio mokėjimo dėl to, kad jis buvo panaudotas ne pagal sutartyje numatytą paskirtį.
Garantinio laikotarpio laidavimo draudimas

Draudžiamieji įvykiai:

  • Garantinio laikotarpio laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu laikomas sutartyje numatytų garantinio laikotarpio Draudėjo įsipareigojimų neįvykdymas.

Norite pasitarti su ekspertu?
Susisiekime

Matas Motiekaitis

Tiesioginių verslo klientų skyriaus vadovas
Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris
visiems klausimams
Išsiųskite užklausą -
susisieksime
Compensa
aptarnavimo padaliniai