CASCO - Voluntary Vehicle Insurance


Why it is useful to insure with us?


Visų rizikų draudimas
Atlyginame nuostolius dėl transporto priemonės ar jos dalių vagystės, sugadinimo, sunaikinimo, dėl visų staiga ir netikėtai įvykusių atsitikimų, išskyrus taisyklėse numatytus nedraudžiamuosius įvykius
Galimybė rinktis
Galimybė pasirinkti itin plačios rizikų apimties Išplėstinį arba įprastos rizikų apimties Pagrindinį draudimo sąlygų paketus, kurie skiriasi draudiminės apsaugos apimtimi bei papildomų paslaugų kiekiu. Jums pageidaujant, galime pasiūlyti ir itin nedidelės rizikų apimties Minimalų draudimo sąlygų paketą už itin patraukią kainą
Pagalba kelyje
Suteikiame nemokamą pagalbos kelyje paslaugą, kuri teikiama visą parą ir visoje draudimo liudijimo galiojimo teritorijoje
Pakaitinis automobilis
Suteikiame pakaitinį automobilį, jeigu po įvykio negalite naudotis savuoju automobiliu, o tam tikrais atvejais pakaitinį automobilį patys pristatysime Jums iki jūsų nurodytos bet kurios vietos Lietuvoje
Netaikoma išskaita
Išplėstinio rizikų paketo atveju išskaita nėra taikoma stiklų dūžiams (žibintų, veidrodėlių ar stoglangių stiklams), stichinių nelaimių bei gamtinių jėgų padarytiems nuostoliams, susidūrimui su gyvūnais kelyje bei atvejams, kai automobilio kėbulą pavyksta suremontuoti, taikant specialią technologiją, neatliekant dažymo darbų
Papildoma apsauga
Išplėstinio draudimo rizikų paketo atveju, kartu su automobiliu apdraudžiame vairuotojo ir keleivių bagažą, vaikišką kėdutę, gabenamus gyvūnus, išorėje tvirtinamus įrengimus, bagažines bei daiktus, tempiamą priekabą, papildomą įrangą, valstybinius numerius, prarastų automobilio dokumentų keitimo išlaidas. Taip pat padėsime padengti užsienyje išsinuomoto automobilio išskaitą, kad ji neviršytų Jūsų automobilio draudimo sutartyje numatytos išskaitos
Išlaidos po įvykio
Atlyginame transporto priemonės gelbėjimo, nevažiuojančios transporto priemonės gabenimo iki remonto ar saugojimo vietos išlaidas. O pasirinkus išplėstinį draudimo rizikos variantą, taip pat apmokame panaudotas gelbėjimo priemones, salono valymo po įvykio išlaidas, priverstinai anuliuotos techninės apžiūros atstatymo bei ekspertizės atlikimo išlaidas
Patogus nuostolių kompensavimas
Transporto priemonės remonto eigą ir sąmatą deriname tiesiogiai su automobilių remonto įmone

Why it is useful to insure with us?

Galite pasirinkti papildomas draudimo paslaugas

Jeigu domina papildomos paslaugos, pasitarkite su mūsų ekspertais ir mes padėsime pasirinkti teisingai


Nelaimingų atsitikimų draudimas

Draudimo išmoka mokama vairuotojo ir keleivių patirtų sužalojimų, kaulų lūžių, neįgalumo ar mirties atvejais

Draudimo išmokos dydis priklauso nuo pasirinktos draudimo sumos bei patirtų sužalojimų sunkumo

Savanoriškas civilinės atsakomybės draudimas
Numatytų sumų ribose atlyginami tam tikri nuostoliai tretiesiems asmenims, kuriuos nulėmė Jūsų transporto priemonė arba disponavimas ja (pvz., transporto priemonei užsidegus, buvo apgadintas šalia stovėjęs automobilis)

Atlyginami nuostoliai vairuotojui ar keleiviui atidarant apdraustos transporto priemonės dureles ir dėl to sugadinus ar sunaikinus vairuotojo ir keleivių atžvilgiu esančių trečiųjų asmenų turtą (įlenktas kitas automobilis, sugadintas pravažiuojančio dviratininko dviratis ir pan.)

Atlyginami nuostoliai dėl savaime išsiliejusių tepalų, degalų ar kitų cheminių medžiagų iš stovinčio automobilio
Automobilio papildomos įrangos draudimas
Atlyginami nuostoliai transporto priemonės įrangai, kuri nėra gamyklinė ir buvo sumontuota jau vėliau, po automobilio gamybos
K

Pagalba kelyje

A
Lietuvoje Užsienyje
Eismo įvykio deklaracijos pildymo pagalba ir kita konsultacija telefonu

Suteiksime profesionalią konsultaciją telefonu, 24 valandas per parą

Lietuvoje ir užsienyje - neribojama paslaugų suma

Variklio užvedimas, rato pakeitimas, degalų pristatymas, avarinis durelių atidarymas, atsarginio raktų komplekto pristatymas ar kitas smulkus remontas bei pagalba vietoje

Negalint tęsti kelionės dėl techninio gedimo ar incidento, techninės pagalbos darbuotojas atvyksta ir atlieka smulkius remonto darbus arba suteikia pagalbą vietoje (variklio užvedimas, rato pakeitimas, kuro pristatymas, avarinis durelių atidarymas, atsarginio raktų komplekto pristatymas). Jums tereikia apmokėti remontui panaudotų ar pristatytų detalių ir/ar medžiagų kainą. 

Išlaidos dėl automobilio raktų, spynų gamybos, signalizacijos remonto, padangų montavimo ir balansavimo nepatenka į smulkaus remonto kelyje paslaugą ir nėra kompensuojamos

Lietuvoje - neribojama paslaugų suma
Užsienyje - 500 EUR

Automobilio transportavimas iki artimiausių remonto dirbtuvių ar kitos Jūsų nurodytos vietos

Jeigu techninės pagalbos darbuotojas nustato, kad automobiliu neįmanoma tęsti kelionės, o techninio gedimo neįmanoma pašalinti vietoje, automobilis transportuojamas iki artimiausių remonto dirbtuvių ar kitos Jūsų pageidaujamos vietos

Lietuvoje - neribojama paslaugų suma
Užsienyje - 500 EUR

Pakaitinio automobilio paslauga

Jei automobiliu neįmanoma tęsti kelionės ir į įvykio vietą atvykęs techninės pagalbos darbuotojas nustato, kad techninio gedimo neįmanoma pašalinti vietoje, automobilis transportuojamas į remonto dirbtuves. Patvirtinus, kad remontas užtruks ilgiau kaip 1 darbo dieną, per 24 val. yra suteikiamas atitinkamos klasės, bet ne aukštesnės nei vidutinė, pakaitinis automobilis. Jums tereikia sumokėti už nuomos laikotarpiu sunaudotą kurą, draudimą, pakaitinio automobilio paėmimo bei grąžinimo ir kitas išlaidas

Lietuvoje ir užsienyje - iki 10 parų, bet visais atvejais ne ilgiau, kaip iki gedimo pašalinimo

Taksi paslauga automobilio remonto metu

Jums ir Jūsų keleiviams organizuosime taksi paslaugą, jeigu techninės pagalbos darbuotojas nustato, kad automobiliu neįmanoma tęsti kelionės, o techninio gedimo neįmanoma pašalinti vietoje ir automobilis transportuojamas iki artimiausių remonto dirbtuvių, kuriose raštu patvirtinama, kad remontas užtruks ilgiau kaip 1 darbo dieną

Lietuvoje - iki 100 km
Užsienyje - 100 EUR

Kelionės pratęsimo paslauga

Jei automobiliu neįmanoma tęsti kelionės ir techninės pagalbos darbuotojas nustato, kad techninio gedimo neįmanoma pašalinti vietoje, automobilis transportuojamas į remonto dirbtuves. Tokiu atveju vairuotojui ir keleiviams organizuojamas sugrįžimas traukiniu, autobusu ar kitu transportu į nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba iki suplanuotos kelionės tikslo

Lietuvoje - paslauga netaikoma
Užsienyje - 200 EUR

Nakvynės paslauga

Jeigu techninės pagalbos darbuotojas nustato, kad automobiliu neįmanoma tęsti kelionės, o techninio gedimo neįmanoma pašalinti vietoje ir automobilis transportuojamas iki artimiausių remonto dirbtuvių, kuriose raštu patvirtinama, kad remontas užtruks ilgiau kaip 1 darbo dieną (arba dirbtuvės uždarytos (naktis, nedarbo diena ar pan.), Jums ir Jūsų keleiviams organizuosime nakvynę

Lietuvoje - 150 EUR
Užsienyje - 500 EUR

Automobilio saugojimas

Jei po techninio gedimo, incidento ar autoįvykio objektyviai pripažįstama, kad yra būtinas automobilio saugojimas, yra organizuojamas jo perdavimas aptvertai ir saugomai automobilių stovėjimo aikštelei

Lietuvoje ir užsienyje - iki 14 parų

Juridinė konsultacija

Juristo paslaugos Įvykio atveju užsienio šalyje

Lietuvoje - paslauga netaikoma
Užsienyje - 200 EUR

Vertėjo paslauga

Vertimo pagalba telefonu sprendžiant neaiškumus su užsienio policija ar kitomis tarnybomis


Lietuvoje - paslauga netaikoma
Užsienyje - neribojama paslaugų suma


Would you like to consult
with an expert? Contact Us

Inga Monkevičienė

Business Clients Insurance Expert
Choose the most convenient way to purchase insurance
One number
for all questions
Send an Inquiry -
we will contact you
Compensa
Customer Service Centers