Atgal

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas


Kodėl naudinga draustis pas mus?


Individualumas
Įvertinę Jūsų poreikius, pasiūlysime konkurencingą įmoką ir individualų draudimo sprendimą.
Teisinė pagalba
Suteiksime kvalifikuotą teisinę pagalbą draudžiamojo įvykio atveju. Esant poreikiui dalyvausime teismo procese bei ginsime Jūsų interesus.
Ekspertų įvertinimas
Siekdami tinkamai įvertinti ir nustatyti trečiajam asmeniui padarytą žalą, suteiksime profesionalų žalos įvertinimą arba esant poreikiui samdysime nepriklausomus ekspertus.
Apsauga
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas, Jums gavus nukentėjusios trečiosios šalies pretenziją, atlyginti žalą, ją įvertinsime ir padėsime teisiškai apsiginti nuo nepagrįstų reikalavimų.
Bylinėjimo išlaidos
Ginčo atveju ir esant teismo procesui, atlyginsime trečiojo asmens naudai iš Jūsų priteistas bylinėjimosi išlaidas.
Žalos atlyginimas
Atsitikus draudžiamajam įvykiui, atlyginsime tretiesiems asmenims padarytą žalą sveikatai, gyvybei ir/ar turtui bei atlyginsime dėl to patirtus nuostolius.

Kodėl naudinga draustis pas mus?

Papildomos paslaugos

Jeigu domina papildomos paslaugos, pasitarkite su mūsų ekspertais ir mes padėsime pasirinkti teisingai.


Papildomai, esant poreikiui apdrausime Jūsų civilinę atsakomybę dėl žalos, padarytos:
 • Jūsų darbuotojams (darbdavio civilinė atsakomybė)
 • Jums patikėtam turtui
 • aplinkai ir atlyginsime šios žalos likvidavimo išlaidas
 • Jūsų organizuoto renginio metu
 • vykdant pakrovimo, perkrovimo, iškrovimo darbus
 • valdant, naudojant transporto priemones, savaeiges darbo mašinas
 • Jūsų pasamdytų subrangovų
 • Dėl kitų, individualių ir Jums aktualių rizikų

Galite įsigyti šias draudimo paslaugas

Jeigu domina papildomos paslaugos, pasitarkite su mūsų ekspertais ir mes padėsime pasirinkti teisingai

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Apsidraudus statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu atlyginama žala, padaryta tretiesiems asmenims dėl sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo.

Draudimo sutartis gali būti sudaroma:

 • Objektui – draudimo apsauga galioja tik dėl vieno konkretaus statinio projektavimo darbų
 • Metinė – draudimo apsauga galioja dėl visų statinio projektavimo darbų, atliktų draudimo sutarties galiojimo metu, kai projektavimo darbų sutartis pasirašytos po draudimo sutarties įsigaliojimo dienos

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo informacinis dokumentas

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Apsidraudus statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu atlyginama žala, padaryta tretiesiems asmenims dėl sutarties galiojimo metu netinkamai atliktos statinio statybos techninės priežiūros.

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo informacinis dokumentas
Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Apsidraudus statinio projekto ar jo dalies ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu atlyginama žala, padaryta tretiesiems asmenims dėl sutarties galiojimo metu netinkamai atliktos statinio projekto ar jo dalies ekspertizės.

Draudimo sutartis gali būti sudaroma:

 • Objektui – draudimo apsauga galioja tik dėl vieno konkretaus statinio projekto ar jo dalies ekspertizės
 • Metinė – draudimo apsauga galioja dėl visų netinkamai atliktų statinių projektų ar jų dalių ekspertizių, atliktų draudimo sutarties galiojimo metu, kai ekspertizės darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projekto ar jo dalies ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo informacinis dokumentas

Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo objektas yra apdraustojo civilinė atsakomybė už turtinę žalą, padarytą nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, ne trumpesniu negu 2 metai nuo draudimo sutarties pabaigos, dėl draudimo sutarties galiojimo metu padarytų neteisėtų apdraustojo veiksmų vykdant draudimo tarpininkavimo veiklą.

Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo informacinis dokumentas
Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

Šis civilinės atsakomybės draudimas apsaugo draudėjo turtinius interesus, susijusius su draudėjo civiline atsakomybe trečiajam asmeniui už žalą, atsiradusią dėl draudėjo vykdomos keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje ir (ar) geležinkelių riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje veiklos.

Draudimo sutartis gali būti sudaroma:

 • Geležinkelio įmonės (vežėjo) privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartis
 • Įmonės, kuri naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra civilinės atsakomybės draudimo sutartis

Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo informacinis dokumentas

Elektros įrenginų įrengimo ir (ar) gamtinų dujų įrenginių įrengimo veiklos atestatą turinčio asmens profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Nuo 2019-01-01 dienos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nustatytomis sąlygomis visi asmenys, turintys Elektros įrenginių įrengimo ir (ar) gamtinių dujų įrenginių įrengimo veiklos atestatą, privalo turėti profesinės civilinės atsakomybės draudimą.

Šio draudimo objektas – elektros įrenginių įrengimo ir (ar) gamtinių dujų įrenginių įrengimo veiklos atestatą turinčio asmens turtiniai interesai, susiję su pastarojo civiline atsakomybe, atsirandančia dėl tokio asmens veiksmais padarytos žalos užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims, vykdant elektros įrenginių įrengimo ir (ar) gamtinių dujų įrenginių įrengimo veiklą.

Veiklos vykdymas be galiojančios draudimo sutarties laikomas veiklos vykdymu neturint teisės verstis šia veikla.


Norite pasitarti su ekspertu?
Susisiekime

Kristina Motiekaitienė

Verslo klientų draudimo ekspertė

Dokumentai

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris
visiems klausimams
Išsiųskite užklausą -
susisieksime
Compensa
aptarnavimo padaliniai