Atgal

Atsitikus įvykiui

Registruokite įvykį:
savitarnos svetainėje Savitarna ar skambindami trumpuoju numeriu: 19111

Registruokite įvykį savitarnos svetainėje:

Transporto priemonės žala
Turto žala
Asmens žala
Kelionių draudimo žala
Mokėjimų draudimo žala
Seesam Sveikatos draudimo žala
Luminor pirkinio draudimo žala

Ką daryti atsitikus įvykiui?

Ką daryti, jeigu įvykis nutiko važiuojant automobiliu?

Ką daryti, jeigu įvykis nutiko važiuojant automobiliu?

 • Kuo skubiau imkitės priemonių galimai žalai sumažinti ir, jei reikia, suteikite nukentėjusiajam pirmąją medicininę pagalbą
 • Praneškite apie įvykį bendruoju pagalbos numeriu 112 arba reikiamai tarnybai
 • Esant poreikiui, pasinaudokite techninės pagalbos kelyje paslauga (skambinkite 1810 arba 19111)
 • Per 3 darbo dienas informuokite mus apie įvykį, skambindami trumpuoju numeriu 19111 (būdami užsienyje, skambinkite numeriu +370 5 249 1911) arba registruokite žalą internetu
 • Primename, kad apie įvykį galite pranešti net ir tuo atveju, kai nėra žinoma, kuris eismo dalyvis yra dėl jo atsakingas
  - nutikus eismo įvykiui ar vagystei, skambinkite policijai (BITĖ  ir TELE2 klientams – 022, TELIA – 02)
  - kilus  gaisrui praneškite priešgaisrinės saugos tarnybai (BITĖ  ir TELE2 klientams – 011, TELIA – 01)
  - jei yra sužeistų asmenų, skambinkite greitajai medicinos pagalbai (BITĖ  ir TELE2 klientams – 033, TELIA – 03)

Ką daryti, jeigu buvo padaryta žala Jūsų turtui?

Ką daryti, jeigu buvo padaryta žala Jūsų turtui? 

 • Jei nelaimės metu buvo padaryta žala jūsų turtui, kuo skubiau praneškite apie nelaimingą įvykį reikiamai tarnybai (policijai ar priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai bendruoju pagalbos numeriu 112, avarinei tarnybai, namą administruojančiai įmonei, bendrijos pirmininkui ar kitai reikalingai organizacijai)
 • Kol laukiate pagalbos, pagal aplinkybes imkitės priemonių galimai žalai sumažinti
 • Per 3 darbo dienas praneškite mums apie įvykį paskambinę trumpuoju numeriu 19111 (būdami užsienyje, skambinkite numeriu +370 5 249 1911) arba registruokite žalą internetu
 • Užregistravus įvykį, mūsų atstovas atvyks jums patogiu laiku ir įvertins patirtą žalą
 • Primename, kad norėdami gauti žalos kompensaciją, turite išsaugoti sugadintą turtą iki mūsų atstovo atvykimo

Ką daryti, jeigu nelaimingo įvykio metu nukentėjote Jūs ar Jūsų šeimos nariai?

Ką daryti, jeigu nelaimingo įvykio metu nukentėjote Jūs ar Jūsų šeimos nariai?

 • Atsižvelgdami į savo galimybes, imkitės priemonių nelaimingo atsitikimo pasekmėms sumažinti ir, jei reikia, suteikite nukentėjusiajam pirmąją pagalbą
 • Jei yra sužeistų asmenų, skambinkite greitajai medicinos pagalbai (BITĖ  ir TELE2 klientams – 033, TELIA – 03)
 • Per 48 val. kreipkitės į sveikatos priežiūros įstaigą ir gaukite iš jos draudžiamąjį įvykį įrodančius dokumentus – jie reikalingi kompensacijai gauti
 • Per 30 dienų nuo įvykusio nelaimingo atsitikimo praneškite mums apie įvykį paskambinę trumpuoju numeriu 19111 (būdami užsienyje, skambinkite numeriu +370 5 249 1911) arba registruokite žalą internetu

Ką daryti, jeigu kelionės metu susirgote ar patyrėte traumą?

Jei keliaudami patyrėte traumą ar susirgote:

 • Kuo skubiau kreipkitės į artimiausią gydymo įstaigą arba skambinkite bendraisiais pagalbos telefonais: 112 (Europoje) ar 911
 • arba susisiekite su asistavimo kompanija:

                - Asistavimo kompanija „OPS LT“ 24/7

                - Tel.: +370 5 203 4888

                - El. paštu: compensa@ops24.eu

 • Asistavimo įmonė padės Jums gauti reikiamą medicininę pagalbą bei išvengti neplanuotų išlaidų
 • Gydymo įstaigoje paprašykite dokumento, kuriame būtų nurodyti šie duomenys:
  - paciento vardas ir pavardė
  - įvykio data ir kreipimosi data
  - gydymo trukmė, diagnozė, atlikti tyrimai bei skirtas gydymas
 • Pasiimkite apmokėjimą įrodančių dokumentų (sąskaitų, kvitų) originalus
 • Norėdami gauti kompensaciją už patirtas medicinines išlaidas, išsaugokite gautų dokumentų originalus ir pateikite juos mums grįžę iš kelionės. Susisiekite su mumis paskambinę trumpuoju numeriu 19111 (būdami užsienyje, skambinkite numeriu +370 5 249 1911) arba registruokite žalą internetu. Tais atvejais, kai už medicinines paslaugas sumokėjote savo lėšomis, apie įvykį turėtumėte pranešti per 7 dienas nuo sugrįžimo į Lietuvą

Ką daryti, jeigu kelionės metu vėluoja / apgadintas / prarastas bagažas?

Jeigu po Jūsų skrydžio bagažas vėluoja arba jis yra apgadintas / sunaikintas / prarastas:

 • Nedelsdami apie tai praneškite avialinijų atstovui bei gaukite įvykį patvirtinančius dokumentus, kuriuose turi būti nurodyta įvykio data, priežastis, vėluojančio bagažo faktinis pristatymo laikas arba praradimo/sugadinimo faktas;
 • Jeigu dėl vėluojančio bagažo patyrėte išlaidų dėl būtiniausių kasdieninio naudojimo daiktų įsigijimo, išsaugokite įsigijimą patvirtinančius dokumentus.
Jeigu Jūsų kelionės metu bagažas buvo pavogtas:
 • Nedelsdami kreipkitės į tos šalies policiją bei gaukite raštišką tokio fakto patvirtinimą.
 • Praneškite mums apie įvykį nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sugrįžimo į Lietuvą, skambindami trumpuoju numeriu 19111 (būdami užsienyje, skambinkite numeriu +370 5 249 1911) arba registruokite žalą internetu.

Ką daryti jei atšaukėte kelionę, ar kelionės tikslą pasiekėte pavėlavęs?

Ką daryti jei atšaukėte kelionę, ar kelionės tikslą pasiekėte pavėlavęs?
 • Kelionės atšaukimo ar nutraukimo atveju bei pavėlavimo į lėktuvą (traukinį, keltą, laivą) atveju nedelsiant kreipkitės į oficialias institucijas ir gaukite iš jų bei pateikite Draudikui įvykį patvirtinančius dokumentus
 • Pavėlavimo į tarpinį kelionės punktą atveju kreipkitės į vežėją, gaukite ir pateikite Draudikui raštišką vežėjo patvirtinimą (avialinijų, traukinių, keltų linijų ir pan.) apie transporto priemonės (lėktuvo, traukinio, kelto, laivo), kuria keliavote, reiso atidėjimą bei vėlavimo ar atidėjimo priežastis.

Ką daryti jei kelionės metu padarėte žalą tretiesiems asmenims?

Ką daryti jei kelionės metu padarėte žalą tretiesiems asmenims? 

 • Jei iš Jūsų reikalaujama atlyginti žalą, padarytą trečiųjų asmenų turtui, sveikatai ar gyvybei, nedelsiant informuokite Draudiką bei pateikite šiuos dokumentus:

                - Trečiojo asmens pretenziją dėl padarytos žalos;

                - Kompetentingų institucijų išduotą pažymą su įvykio aplinkybėmis ir pasekmėmis;

                - Dokumentus patvirtinančius įvykio metu padarytos žalos faktą bei dydį.

Išmokų mokėjimo tvarka
Skundų nagrinėjimo tvarka
Pakaitinio automobilio suteikimo taisyklės
Sutikimas dėl duomenų apie sugadintą transporto priemonę skelbimo
Vartotojo ginčai su
finansų rinkos dalyviu
Draudimo taisyklės
Transporto priemonių fotografavimo instrukcija
Pranešimas apie KASKO (anglų k.)
Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Pirkite
internetu
Išsiųskite užklausą -
susisieksime
Compensa
aptarnavimo padaliniai
Vienas numeris
visiems klausimams