logo

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas – tai draudimo paslauga, skirta verslo klientams apsisaugoti nuo galimų turtinių nuostolių prieš trečiuosius asmenis, kai padaromas nuostolis jų turtui, sveikatai ar gyvybei dėl profesinės veiklos vykdymo.

Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Pagal Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei dveji metai, dėl draudimo sutarties galiojimo metu atliekamų ar atliktų statinio statybos darbų.

Draudimo objektas nėra susijęs su draudėjo civiline atsakomybe už atliekamų ar atliktų statinio statybos darbų metu padarytą žalą jo paties ar jo darbuotojų turtui ar sveikatai, gyvybei bei už žalą jų arba jų šeimos narių turtui, taip pat draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą draudėjo (taip pat jo pavedimu ir sąskaita – trečiųjų asmenų) pagamintai ar patiektai produkcijai ar atliktų statybos darbų rezultatui. Draudimo objektas taip pat nėra susijęs su draudėjo civiline atsakomybe už dėl bet kokią kitą jo veiklą, nesusijusią su statinio statybos darbais.

Member of

logoVig