logo

Akcijos „Kiekvienam, apdraudusiam namų turtą, dovana“ taisyklės


1.Akcijos sąlygos

 • 1.1

  Akcijos pasiūlymas: Klientui, per Akcijos laikotarpį (1.6. punktas) sudarant pradines ir (arba) atnaujinant draudimo bendrovėje „Compensa Vienna Insurance Group“ sudarytas gyventojų turto draudimo sutartis, kuriomis yra draudžiamas kilnojamas turtas, suteikti nemokamai papildomą draudimo apsaugą: dviračio, kūdikio ar neįgaliojo vežimėlio plėšimas ar vagystė už draudimo vietos ribų (draudimo išmokos limitas iki 5000 EUR per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį).

 • 1.2

  Papildoma draudimo apsauga: dviračio, kūdikio ar neįgaliojo vežimėlio plėšimas ar vagystė už draudimo vietos ribų (draudimo išmokos limitas iki 5000 EUR per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį).

 • 1.3

  Draudimo apsauga, dviračio, kūdikio ar neįgaliojo vežimėlio plėšimo ar vagystės už draudimo vietos ribų atveju, negalioja kai draudžiamojo įvykio faktas nėra registruotas policijoje.

 • 1.4

  Patirti nuostoliai yra atlyginami atitinkamos papildomos draudimo paslaugos draudimo išmokų limitų ribose.

 • 1.5

  Akcijos pasiūlymas galioja tik privatiems asmenims.

 • 1.6

  Akcijos sąlygos galioja sudarytiems draudimo liudijimams laikotarpiu nuo 2017 m. kovo 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. (imtinai) (toliau – Akcijos laikotarpis) sudarant 1.1. punkte nurodytas draudimo sutartis, kurių galiojimo trukmė – ne trumpesnė kaip 12 (dvylika) mėnesių.

 • 1.7

  Akcijoje dalyvauja tiek pradinės/naujos 1.1. punkte, tiek atnaujintos draudimo bendrovėje „Compensa Vienna Insurance Group“ sudarytos gyventojų turto draudimo sutartys.

 • 1.8

  Akcijos pasiūlymas galioja tik gyventojų turto draudimo sutartims, kuriomis draudžiamas nuolat gyvenamame būste esantis kilnojamasis turtas Išvardintų rizikų ar Visų rizikų draudimu.

2. Bendrosios sąlygos

 • 2.1.

  Visoms 1.1. punkte nurodytoms ir sudarytoms draudimo sutartims galioja jose nurodytos draudimo sąlygos ir taisyklės, o draudimo sutartys sudaromos vadovaujantis nustatyta tvarka bei Gyventojų turto draudimo metodiniais nurodymais.

Member of

logoVig