logo

Akcijos sąlygos


AKCIJOS SĄLYGOS

  1. Akcijos pasiūlymas: Klientui, per Akcijos laikotarpį sudarant pradines ir (arba) atnaujinant draudimo bendrovėje „Compensa Vienna Insurance Group“ sudarytas Nelaimingų atsitikimų draudimo sutartis, dovanojama papildoma draudimo apsauga: pagalbos draudimas ir medicininės išlaidos (draudimo išmokos limitas iki 200 EUR per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį) bei ramentų, lazdų, vežimėlių pristatymas.
  2. Papildoma draudimo apsauga: pagalbos draudimas (draudimo išmokos limitas iki 100 EUR per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį). Apmokamos neatidėliotino transportavimo išlaidos (taksi paslaugos) ir auklės paslaugos mažamečiams vaikams.
  3. Papildoma draudimo apsauga: medicininės išlaidos (draudimo išmokos limitas iki 100 EUR per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį). Apmokami valstybinės vaistų kontrolės tarnybos įregistruoti ir įsigyti vaistai, medicinos pagalbos ir ortopedinės technikos priemonės (tvarsliava, įtvarai, lazdos, ramentai), vežimėlių, ramentų, lazdų įsigijimas ir/arba nuoma bei diagnostiniai tyrimai.
  4. Nauja paslauga: ramentų, lazdų, vežimėlių pristatymas.
  5. Akcijos pasiūlymas galioja tik privatiems klientams.
  6. Akcijos pasiūlymas galioja tik Lietuvos Respublikoje.
  7. Akcijos sąlygos galioja sudarytiems draudimo liudijimams laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. iki 2017 m. gruodžio 15 d. (imtinai), sudarant 1. punkte nurodytas draudimo sutartis, kurių galiojimo trukmė – ne trumpesnė kaip 12 (dvylika) mėnesių.

BENDROSIOS SĄLYGOS

Visoms 1. punkte nurodytoms ir sudarytoms draudimo sutartims galioja jose nurodytos draudimo sąlygos ir taisyklės www.compensa.lt, o draudimo sutartys sudaromos vadovaujantis nustatyta bei patvirtinta tvarka.

Member of

logoVig