GAUTI PASIŪLYMĄ

Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat

Asmens draudimas su pagalba

Pagalbos draudimas

Taksi išlaidų apmokėjimas

Kad greičiau pasiektumėte medicinos įstaigą, atsitikus traumai, galite išsikviesti taksi. Tai galite padaryti patys arba paskambinę telefonu 19111. Apmokėsime patirtas išlaidas, kai pateiksite sąskaitas ir pažymą apie įvykį iš medicinos įstaigos.

Auklės paslaugos

Jei, atsitikus traumai, nėra kam prižiūrėti mažamečių vaikų, užsisakykite auklės paslaugas. Tai galite padaryti patys arba paskambinę telefonu 19111. Apmokėsime patirtas išlaidas, kai pateiksite sąskaitas ir pažymą apie įvykį iš medicinos įstaigos.

Medicininių išlaidų draudimas

Vaistai

Traumos atveju apmokėsime reikiamus vaistus, medicinos pagalbos ir ortopedinės technikos priemones. Padengsime jūsų išlaidas, kai pateiksite sąskaitas (pirkimą įrodančius kvitus) ir pažymą apie įvykį iš medicinos įstaigos.

Diagnostiniai tyrimai

Traumos atveju apmokėsime traumai nustatyti būtinus tyrimus: rentgeno ir rezonansinius tyrimus bei žaizdų susiuvimus, perrišimus, injekcijas, infuzijas. Apmokėsime patirtas išlaidas, kai pateiksite sąskaitas ir pažymą apie įvykį iš medicinos įstaigos.

Ramentų, lazdų, vežimėlių nuoma ir pristatymas

Traumos atveju apmokėsime ortopedinės technikos priemonių (ramentų, lazdų bei vežimėlių) įsigyjimą ar nuomą bei jų pristatymą. Šias priemones galite įsigyti arba išsinuomoti patys arba paskambinę telefonu 19111. Padengsime išlaidas, kai pateiksite sąskaitas ir pažymą apie įvykį iš medicinos įstaigos.

KODĖL VERTA RINKTIS „COMPENSA“ DRAUDIMĄ?

01.
Apima mirties, negalios ir traumų rizikas.
02.
Sutartis galioja visame pasaulyje ir visą parą (galite rinktis ir siauresnę apsaugą – tik darbo metu).
03.
Papildomas 10 % priedas prie draudimo išmokos, kai dešiniarankiai susižaloja dešinę arba kairiarankiai – kairę ranką.
04.
Didžiausias kritinių ligų sąrašas – net 16 ligų.

IŠMOKA MOKAMA:

 • už smulkias traumas: minkštųjų audinių sužalojimus, patempimus, gyvūnų įkandimus;
 • už pasikartojančius peties sąnario išnirimus;
 • už dalinius ir pasikartojančius raiščio patempimus;
 • už pakartotinį lūžį, įvykusį to paties draudimo liudijimo galiojimo metu (50 % draudimo išmokos);
 • už nelaimingus atsitikimus, kurie įvyko dėl cukrinio diabeto ar epilepsijos priepuolio sukeltų pasekmių (jei asmuo iki tol nėra patyręs jokių priepuolių ir nežinojo, kad serga šiomis ligomis);
 • susirgus pavojingomis infekcinėmis ligomis: legionelioze, trichinelioze, botulizmu, Ebolos virusu;
 • susirgus Laimo liga, erkiniu encefalitu, erkiniu mielitu, erkiniu encefalomielitu, pasiutlige bei stablige;
 • už operacijas: trūkusią skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opą, ūminį apendicitą, negimdinį nėštumą, būtinas plastines operacijas.
 • Noriu gauti pasiūlymą

  Užpildykite anketą ir gaukite asmeninį pasiūlymą.

  Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys, informacija yra teisinga, tiksli ir išsami, kad aš nenuslėpiau ir nenutylėjau jokių esminių aplinkybių ir/ar faktų, kurie galėtų turėti įtakos draudimo rizikos vertinimui, draudiko sprendimui pateikti draudimo pasiūlymą bei teikiamo pasiūlymo sąlygoms.

  Sutinku, kad draudikas ar jo įgalioti tretieji asmenys gautų reikalingą informaciją iš valstybės institucijų, valstybės registrų, bankų ar kitų trečiųjų asmenų, kurie turi informacijos, reikalingos vertinant draudimo riziką bei priimant sprendimą dėl draudimo pasiūlymo pateikimo ir jo sąlygų.

  Patvirtinu, kad esu informuotas apie teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

  Įvykus nelaimingam atsitikimui:

  Kreipkitės į gydymo įstaigą

  Gydymo įstaigoje Jums bus suteikta būtinoji medicinos pagalba. Vykdykite gydytojo nurodymus, o iš gydymo įstaigos paimkite pažymą, kurioje būtų nurodyta įvykio data bei nustatyta diagnozė.

  Užregistruokite įvykį

  Tai padaryti galite ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų telefonu 19111 arba el. paštu zalos@compensa.lt.

  Pateikite būtinus dokumentus

  Registruodami įvykį, pateikite:

 • prašymą išmokėti draudimo išmoką su įvykio aplinkybių aprašymu;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • įvykį bei jo aplinkybes patvirtinančius dokumentus: gydymo įstaigos pažymą su patvirtinta diagnoze, tyrimų ir skirto gydymo aprašymu; nelaimingo atsitikimo aktą, jei jis surašytas darbovietėje arba policijoje; teismo sprendimus ir kt. Taip pat – išlaidas patvirtinančius ir jų pagrįstumą įrodančius originalius dokumentus.
 • Taip pat galite įsigyti šias draudimo rizikas:

  Dienpinigiai
  mokami traumos atveju, jei nedarbingumo pažymėjimas išduotas ilgesniam nei 6 dienų laikotarpiui.
  Ligonpinigiai
  mokami traumos atveju, jei asmuo gydosi stacionare ne trumpiau nei 3 dienas.
  Darbo praradimas
  išmoka mokama traumos atveju netekus darbingumo, jei darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva.
  Kritinės ligos
  mokama vienkartinė išmoka ligos ar mirties atveju. Ligų sąrašas pateikiamas taisyklių priede Nr. 3.
  Papildomos ligos ir operacijos
  mokama vienkartinė išmoka mirties, susirgimo ar operacijos atveju. Ligų ir operacijų sarašas pateikiamas taisyklių priede Nr.4.
  Medicininės išlaidos iki 600 EUR
  Traumos atveju:
 • apmokami valstybinės vaistų kontrolės tarnybos įregistruoti ir įsigyti vaistai, medicinos pagalbos ir ortopedinės technikos priemonės (tvarsliava, įtvarai, lazdos, ramentai);
 • apmokama vežimėlių nuoma ar įsigijimas, jų pristatymas;
 • apmokami diagnostiniai tyrimai, žaizdų susiuvimai ir perrišimai, injekcijos, infuzijos.
 • Pagalbos draudimas iki 900 EUR
  Traumos atveju:
 • apmokamos neatidėliotino transportavimo išlaidos (taksi paslaugos);
 • auklės paslaugos mažamečiams vaikams;

 • Neįgalumo/darbingumo netekimo atveju:
 • apmokamas gyvenamosios aplinkos pritaikymas apdraustajam su negalia;

 • Mirties atveju:
 • apmokamos laidojimo/kremavimo ar palaikų transportavimo išlaidos;
 • apmokamos psichologo konsultacijos vaikams, tėvams, sutuoktiniui.